„A főnek kell művelnie a szívet” (Bolyai János)

A Bolyai János Szakkollégium a temesvári magyar egyetemi hallgatók szellemi központja,
mely sokkal többet nyújt, mint egy egyszerű bennlakás. A kollégium olyan szakmai és
közéleti képzési programot biztosít a bennlakó diákok és a külsős tagok számára, mely
kiegészíti az egyetemi tanulmányokat és olyan tudással, kompetenciákkal ruházza fel a részt
vevő diákokat, amelyek elengedhetetlenek a modern világban: közigazgatási ismeret,
vállalatvezetés, közösségépítés. A kollégium valódi közösségi élmény és szerves része a
temesvári magyarság kulturális életének.

Magyar közösség

A temesvári magyarság a város viszontagságos történelme során szerves része volt a város fejlődésének. Románia egyik legnagyobb városában ma több mint 15000 magyar él, ezzel a magyar közösség a város legnépesebb nemzeti kisebbsége. A város híres multikulturalizmusáról, hiszen a magyar közösség mellett Temesváron románok, németek, bolgárok, szerbek, ukránok, szlovákok, olaszok, zsidók és romák élnek.

A magyar közösség sikeresen kiépítette magának azokat az intézményeket, amelyek a nemzeti identitás teljes körű megéléséhez szükségesek. A városban magyar nyelvű oktatás zajlik bölcsődétől középiskoláig, a Bartók Béla Elméleti Líceum Temes megye elismert és jó eredményekkel büszkélkedő oktatási intézményei közé tartozik Különösen kiemelkedő eredmény, hogy Temesváron magyar nyelvű színház működik bábszínház tagozattal. Temesváron több magyar néptánccsoport és zenekar működik. A városban gyakoriak a magyar jellegű rendezvények, melyek között a legnépszerűbb a Temesvári Magyar Napok, melyeket minden év szeptember havának végén szerveznek meg. Szintén erős Temesváron a magyar nyelvű hitélet, hiszen a katolikus, református, evangélikus és unitárius hívek több saját gyülekezetet tartanak fenn, melyek különös hangsúlyt fektetnek az ifjúsági életre is.

Temesváron magyar nyelvű közszolgálati rádió és tévéadás készül, saját szerkesztőségek tájékoztatják a közösség tagjait a mindennapi élet eseményeiről. A városban jelenik meg a Heti Új Szó hetilap, amely lefedi Arad, Hunyad és Krassó-Szörény megyéket is. A város magyarságának közkedvelt tájékozódási forrásai a temesvaros.ro és a temesvarihirek.ro honlapok.