„A főnek kell művelnie a szívet” (Bolyai János)

A Bolyai János Szakkollégium a temesvári magyar egyetemi hallgatók szellemi központja,
amely sokkal többet nyújt, mint egy egyszerű bennlakás. A kollégium olyan szakmai és
közéleti képzési programokat biztosít a bennlakó diákok és a külsős tagok számára, amely
kiegészíti az egyetemi tanulmányokat és olyan tudással, kompetenciákkal ruházza fel a részt
vevő diákokat, amelyek elengedhetetlenek a modern világban: közigazgatási ismeret,
vállalatvezetés, közösségépítés. A kollégium valódi közösségi élmény és szerves része a
temesvári magyarság kulturális életének.

Diákélet

Minden évben nagyjából 30-35000 diák tanul Temesváron. Legnagyobb részük a Műszaki Egyetemen tanul, de szinte hasonló mértékben járnak diákok a Nyugati Tudományegyetemre is. A változatos oktatási kínálat következtében számos szakterületen lehet tudást elsajátítani és a temesvári egyetemek által kibocsátott diplomákra külföldön is jó szemmel tekintenek. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy számos nemzetközi vállalat Temesváron alapította meg romániai székhelyét, ezzel is elismerve a város által nyújtott szakképzés értékét. Emellett a nagy nemzetközi vállalatok szorosan együttműködnek az egyetemekkel, így a diákoknak már tanulmányi éveik alatt lehetőségük van bekapcsolódni a szakterületük szerinti gazdasági életbe. Így Temesváron az egyik legnagyobb azoknak az aránya, akik a városban végzett tanulmányaik után szakmájukban el tudnak helyezkedni.

A temesvári diákok legnagyobb része a speciálisan nekik kialakított egyetemi kampuszban, a Diáknegyedben laknak és tanulnak. A két nagy egyetem tőszomszédságában található bennlakások és a környező utcákban található intézmények egy kompakt egyetemi közeget alkotnak. Emellett természetesen sokan választják a kinnlakást is.

A város kozmopolita és nyugati szellemisége, valamint tágas terei és történelmi belvárosa kiváló kikapcsolódási és szórakozási lehetőségeket biztosít. Az éjszakai élet pedig egy egyetemi központhoz méltó, mindig van valami mozgás. A Temesvárt átszelő Béga csatorna mentén kiváló sportolási lehetőségek biztosítottak.