Szabályzat

A Bolyai János Tudományos Diákköri Konferencia pályamunkáit az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) szabályrendszere alapján és a SAPIENTIA Erdélyi Magyar Tudományegyetem szakmai útmutatása szerint kell elkészíteni.

Általános jellegű formai követelmények:

A TDK dolgozatot számítógépes szövegszerkesztővel készítjük az alábbi formai követelmények szerint:

  • Ajánlott minimális oldalszám: 20 oldal.
  • Ajánlott maximális oldalszám: 60 oldal.
  • Lapméret: A4.
  • Betűtípus: Times New Roman
  • Betűméret: 12 pt.
  • Sorköz: 1.5 pt.
  • Margók: 25 .4 mm
  • Az oldalszám a lap aljára középre kerüljön.
  • A grafikonok ábrázolása koordináta-rendszerben, pontosan szükséges.

Fokozottan figyeljünk a helyesírásra és a nyelvhelyességre, kíméljük a bírálókat attól az erőfeszítéstől, hogy kitalálják, mit is akart a szerző mondani… Amennyiben az elbíráló nem érti világosan a dolgozat tudományos tartalmát, akkor az elfogadás esélye jelentősen csökkenhet. Legyünk igényesek önmagunkkal szemben, és figyeljünk oda a helyesírásra és a nyelvhelyességre! E tekintetben hasznos segítséget jelent egy helyesírás-ellenőrző használata. Ajánlott a dolgozat szövegét leadás előtt többször is átolvasni, a helyesírás-ellenőrző ugyanis nem fogja érzékelni a megfogalmazásból adódó hibákat, sem a nyelvtani szempontokból ugyan helyes, ám mégis érthetetlen mondatokat. A helyesírás, a stílus, valamint a fent említett formai követelmények a bírálat szempontjai között szerepelnek. A helyesírást illetően a magyar nyelvű dolgozatok esetében az MTA által kiadott A magyar helyesírás szabályai című legújabb kiadvány az irányadó.

A dolgozat stílusa legyen tudományos hangnemű, többes szám I. személy használata ajánlott. Világos, tárgyilagos, pontos és rövid – a dolgozat szerzőnek leginkább ezeket a szempontokat kell követni a dolgozat elkészítésekor. Javaslandó a rövid, következetes mondatok használata, a kifejezésmód logikájára és nyelvtani pontosságra való törekvés.

A dolgozatokban kötelező módon szerepel az alábbi sorrendben:

•     a szerző család- és keresztneve, illetve egyetemének adatai (egyetem, kar, szak, évfolyam);
•     a témavezető(k) család- és keresztneve, tudományos címe, illetve egyetemének (egyetem, kar, tanszék) vagy intézményének (intézmény, beosztás) adatai;
•     a tudományos munka címe;
•     a kivonat törzsszövege.

A kivonat törzsszövegének hossza legalább 500, legfeljebb 1000 karakter.

Dr. Nagy-György Tamás által összeállított bemutató a TDK-dolgozatok elkészítéséről

A Bolyai János Tudományos Diákköri Konferencia dolgozatainak elkészítéséhez segítséget nyújtó mintadolgozat

A Bolyai János Tudományos Diákköri Konferencia dolgozatainak elkészítéséhez szükséges részletes szabályzat