Fiatal Műszakiak Különszáma

Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság-EMT egy elnyert pályázat révén új publikációs lehetőséget biztosít a fiatal műszakiak számára, akik lehetnek egyetemisták, mesteris hallgatók, doktoranduszok, azaz bárki, aki még nem rendelkezik doktori címmel.

Új publikációs lehetőség fiatal műszakiak tudományos eredményeinek magyar nyelvű közlésére

Új publikációs lehetőség fiatal műszakiak tudományos eredményeinek magyar nyelvű közlésére

Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság-EMT egy elnyert pályázat révén új publikációs lehetőséget biztosít a fiatal műszakiak számára, akik lehetnek egyetemisták, mesteris hallgatók, doktoranduszok, azaz bárki, aki még nem rendelkezik doktori címmel.

• Hol jelennek meg a publikációk?
o A hallgatók publikációs lehetőségére kialakított felület a Műszaki Szemle tudományos folyóirat FIATAL MŰSZAKIAK KÜLÖNSZÁMA formájában jön létre.
o A különkiadás a tudományos folyóiratok online közzétételére kifejlesztett rendszerben – Open Journal Systems (OJS) – valósul meg.
• Kik publikálhatnak?
o Egyetemi hallgatók, mesteri és doktori képzés résztvevői, illetve egyetemet végzett fiatal mérnökök.
• Tartalmi elvárások
o Államvizsga-dolgozatok, magiszteri disszertációk, diákköri kutatások eredeti eredményei.
o A nemzetközi folyóiratokban megjelent jelentős szakmai közlemények magyar nyelvű adaptációi.
• A publikálás feltételei
o A hallgatóknak a dolgozataikban fel kell tüntetniük a tudományos munkát irányító egyetemi oktató nevét, ezáltal is biztosítva a vezető hozzájárulását az eredmények közléséhez.
o A formai elvárások betartása: a beküldött cikkek meg kell feleljenek a feltüntetett követelményeknek.
• A cikkek elfogadásának és publikálásának lépései
A szerkesztési folyamat öt fázisban valósul meg: beküldés; formai értékelés; lektorálás; elfogadás és megjelenés. A szerző a webes felületen követheti a beküldött cikk helyzetét, és minden fázisban rendelkezésére áll egy, a kiadói folyamatban szerepet vállalókkal való kommunikációs felület is.
• A publikálás jelentősége
A folyóirat szerkesztősége fontosnak ítéli, hogy a még tanuló, de már kutatómunkával is foglalkozó fiatalok elsajátítsák a tudományos eredmények közlésének módszertanát. A diákplatform létrehozása hiánypótló, eddig ilyen közlési lehetőség magyar nyelven nem állt az egyetemi hallgatók rendelkezésére. A diákfelület működtetése a tudományos folyóiratok online közzétételére kifejlesztett rendszerben (OJS) valósul meg, így a keresőrobotok számára optimalizált tartalom indexelésével biztosított a tudományos cikk világhálón való kellő „láthatósága”. A szerzők a közölt tudományos eredményeiket felhasználhatják a további szakmai előmenetelük során.
Az elnyert projekt által biztosított első két szám 2022. február 1. – április 30. közötti időszakban jelenik meg. A további számok megjelenése a beküldött cikkek függvényében történik.
Ez a fejlesztés hozzájárul a magyar nyelvű műszaki oktatás minőségi javításához.