Dolgozatok feltöltése

IV. Bolyai János Tudományos Diákköri Konferencia

Temesvár 2023. május 5-6.

„A főnek kell művelnie a szívet.” (Bolyai János)

A Bolyai János Szakkollégium 2023-ban IV. alkalommal szervezi a Bolyai János Tudományos Diákköri Konferenciát (Bolyai TDK), melynek célja a Temesváron tanuló magyar egyetemi hallgatók tudományos kutatási munkájának támogatása és fellendítése, a diákok felsőoktatási tantervi képzésnél magasabb szintű, tudományos igényű tevékenységekben való részvételének ösztönzése. A Bolyai TDK minden évben keretet teremt a tudományos diákköri tevékenységek számára és biztosítja a hallgatók pályamunkáinak ismertetését. A Bolyai TDK-ra azon hallgatók jelentkezhetnek, akik tanulmányaik folytatása mellett önképzési céllal különböző szakterületeken tudományos tevékenységet is folytatnak, ezek eredményeit magyar nyelven színvonalas dolgozatba foglalják és az elbíráló bizottságok előtt bemutatják.

A szakkollégium névadója szempontjából is az idei Bolyai TDK kiemelt jelentőségű, hiszen az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága 2023-ra Bolyai évre tett javaslatot az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének. Idén lesz pontosan kétszáz éve, hogy Bolyai János, a magyar tudomány egyik legnagyobb alakja 1823. november 3-án megírta híres levelét, amelyben közölte édesapjával, Bolyai Farkassal, hogy „a semmiből egy új, más világot teremtettem”: azaz megoldotta a „paralellák rejtélyét”, kidolgozta az abszolút (nem-euklidészi, hiperbolikus) geometria alapjait, amivel megnyílt „a tér tudománya”.

2023-ban a Bolyai János Tudományos Diákköri Konferenciára dolgozatokkal készülő diákok on-line platforma tölthetik fel pályamunkáikat. Köszönjük a Műszaki Tudományos Diákköri Konferencia szervezőinek, hogy lehetővé tették a Bolyai TDK számára a honlapfelület használatát. 

A Bolyai János Tudományos Diákköri Konferenciára a dolgozatokat itt lehet feltölteni.