The Challenge of Social Media: the Role of Education in Preserving 21st Century Democracy

Dr. Calum T. M. Nicholson Cambridge-ben szociálantropológia, Oxfordban pedig migrációs tanulmányok szakon tanult, majd humánföldrajzból doktorált. Korábban fejlesztési tanácsadóként és az Egyesült Királyság parlamentjének kutatójaként dolgozott. Kutatásai területei közé tartozik az éghajlatváltozás társadalmi következményei és a közösségi média hatása. Jelenleg az MCC és a Danube Institute vendégkutatója.

A közösségi média kihívása: az oktatás szerepe a 21. századi demokrácia megőrzésében

A közösségi média kihívása: az oktatás szerepe a 21. századi demokrácia megőrzésében

A közösségi média kihívása: az oktatás szerepe a 21. századi demokrácia megőrzésében
Egyre inkább széthúzó társadalomban élünk. Bármilyen megosztó kérdésben egymásnak feszülnek a vélemények, és mindkét oldal a másikra betegségként, magára pedig gyógymódként tekint. Az előadásban dr. Calum T.M. Nicholson amellett érvel, hogy ez a polarizáció csupán a közösségi média alapját képező patologikus üzleti modell tünete. Úgy véli, az igazi „gyógymód” nem a politikánkban vagy a technológiában rejlik, hanem abban, hogy hogyan oktatunk a 21. században.
Dr. Calum T. M. Nicholson Cambridge-ben szociálantropológia, Oxfordban pedig migrációs tanulmányok szakon tanult, majd humánföldrajzból doktorált. Korábban fejlesztési tanácsadóként és az Egyesült Királyság parlamentjének kutatójaként dolgozott. Kutatásai területei közé tartozik az éghajlatváltozás társadalmi következményei és a közösségi média hatása. Jelenleg az MCC és a Danube Institute vendégkutatója.
Moderátor: Alexandru Vărzaru, Temesvár Önkormányzatának nemzetközi kapcsolatokért felelős munkatársa.
Az esemény társszervezője a Bolyai János Szakkollégium és a Műszaki Tudományos Diákköri Konferencia.
Az előadás angol nyelven fog zajlani. A helyek száma korlátozott! Tisztelettel kérjük, részvételi szándékát, az alábbi űrlap kitöltésével jelezze:

REGISZTRÁCIÓ

The Challenge of Social Media: the Role of Education in Preserving 21st Century Democracy
We live in increasingly polarised societies. Whatever the issue, both ’sides’ tend to see the other as the disease, and themselves as the cure. In this talk, Dr Calum T.M. Nicholson argues that this polarisation is itself merely symptomatic of the pathological business model which underpins social media. He then proposes that the real ‘cure’ lies not in our politics, or in technology per se, but in how we educate in the 21st century.
Dr Calum T. M. Nicholson studied social anthropology at Cambridge, migration studies at Oxford, and completed his PhD in human geography. Earlier he served as a development consultant and a researcher for the UK Parliament. He researches the social consequences of climate change and the impact of social media. He is currently a visiting fellow at MCC and Danube Institute.
Moderator: Alexandru Vărzaru, International Relations Officer at Timișoara City Hall.
The event’s co-host is the Bolyai János Collegium and the Scientific Student Conference on Technical Sciences.
We kindly ask you to inform us of your intention to attend by filling in the form below:

REGISTRARE

Provocarea social media: rolul educației în menținerea democrației în secolul XXI
Trăim în societăți din ce în ce mai polarizate. Oricare ar fi problema, ambele părți tind să vadă celălalt ca fiind boala, iar ei înșiși ca fiind leacul. În această prelegere, Dr. Calum T.M. Nicholson susține că această polarizare este doar un simptom al modelului de afaceri patologic care stă la baza social media. El propune apoi că adevăratul „leac” nu se află în politică sau în tehnologie, ci în modul în care ne educăm în secolul XXI.
Dr. Calum T. M. Nicholson a studiat antropologie socială la Cambridge, studii de migrație la Oxford și și-a finalizat doctoratul în geografie umană. Anterior, a fost consultant în domeniul dezvoltării și cercetător pentru Parlamentul britanic. Interesele sale de cercetare includ consecințele sociale ale schimbărilor climatice și impactul social media. În prezent, este profesor invitat la MCC și la Danube Institute.
Moderator: Alexandru Vărzaru, ofițer de relații internaționale la Primăria Timișoara.
Co-organizatorul evenimentului este Colegiul Bolyai János și Conferința Cercurilor Studențești din domeniul Științelor Tehnice.
Evenimentul se va desfășura în limba engleză. Vă rugăm să ne informați cu privire la intenția dvs. de a participa, completând formularul de mai jos:

REGISTRATION