„A főnek kell művelnie a szívet” (Bolyai János)

A Bolyai János Szakkollégium a temesvári magyar egyetemi hallgatók szellemi központja,
mely sokkal többet nyújt, mint egy egyszerű bennlakás. A kollégium olyan szakmai és
közéleti képzési programot biztosít a bennlakó diákok és a külsős tagok számára, mely
kiegészíti az egyetemi tanulmányokat és olyan tudással, kompetenciákkal ruházza fel a részt
vevő diákokat, amelyek elengedhetetlenek a modern világban: közigazgatási ismeret,
vállalatvezetés, közösségépítés. A kollégium valódi közösségi élmény és szerves része a
temesvári magyarság kulturális életének.

Felvételi

A Bolyai János Szakkollégium bentlakóira vonatkozó felvételi pontrendszere

Felvételi pontrendszer első éveseknek

A szakkollégiumi felvételi pontrendszeren alapul. A felvétel során a jelentkezők összesen 100 pontot érhetnek el. A pontozás 3 fő területre oszlik.

 1. TANULMÁNYI EREDMÉNYEK (legfeljebb 50 pont kapható)
 • Érettségi átlagra maximum 30 pont jár, az érettségi átlaggal arányosan (10-es átlag 30 pont, 6-os átlag 0 pont);

 • Megyei olimpiászon és versenyen elért helyezés esetén 5 pont szerezhető;

 • Országos olimpiászon vagy versenyen elért helyezés vagy dicséret esetén 10 pont szerezhető;

 • Nemzetközi olimpiászon elért helyezés vagy dicséret esetén 20 pont jár;

 • Közpépfokú nyelvvizsga (B2) esetén 5 pont szerezhető;

 • Felsőfokú nyelvvizsga esetén (C1, C2) 10 pont szerezhető;

Megjegyzés: a tanulmányi eredményekre szerzett pontok nem haladhatják meg az 50 pontot!

 1. ISKOLÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK (legfeljebb 30 pont kapható)
 • Fakultatív képzések esetén 5 pont szerezhető;

 • Diákszervezetekben legalább 2 évig való aktív részvétel esetén 5 pont kapható;

 • Megyei sportversenyeken elért eredmények esetén 5 pont szerezhető;

 • Országos sportversenyeken elért eredményekért 10 pont szerezhető;

 • Legalább 2 évig folytatott népművészeti tevékenység esetén 5 pont jár;

 • Rendszeres önkéntesség vagy szociális munka esetén 5 pont jár.

A részvételt/tevékenységet igazoló okmányt az adott tevékenységet szervező intézmény/szervezet állítja ki.

 1. SZÓBELI INTERJÚ (max 20 pont kapható)

Letölthető dokumentum

Szakkollégium Pontrendszer egyetemistáknak

A szakkollégiumi felvételi pontrendszeren alapul. A felvétel során a jelentkezők összesen 100 pontot érhetnek el. A pontozás 3 fő területre oszlik.

 1. TANULMÁNYI TEVÉKENYSÉGEK (max 50 pont kapható)
 1. Egyetemi tanulmányok (max 30 pont kapható)
 1. Egyetemi tanulmányi eredmények: max 25 p.

(Bizonyítvány bemutatása után minden elmaradt vagy sikertelen vizsgának megfelelő kredittel egyenlő pont vonódik le).

 1. Egyetem keretén belül szervezett mesterkurzuson, tantárgyversenyen, konferencián való részvétel: 5p.
 1. Szakmai tevékenységek
 1. A szakkollégium és partnerei által szervezett konferenciákon és szakképzéseken való részvétel előadásonként 5 p.
 1. Szakdolgozat
 • Megírása és bemutatása házi konferencián: 10 p
 • Megírása és bemutatása versenyen vagy tudományos konferencián: 5 p
 • Helyezés vagy díj esetén: 5 p
 1. A szakkollégium által szervezett workshop-okon, szakmai képzéseken való részvétel: 5 p / esemény

Megjegyzés: a B1, B2 és B3-as pontoknál a részvétel kötelező (nem lehet 0 pont)!

 1. TANULMÁNYON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK (max 30 pont kapható)
 1. A szakkollégium és partnerei által szervezett ismeretterjesztő előadásokon való részvétel: 5 p / esemény
 1. Temesvári magyar közéletben való aktív részvétel (min 20 óra): 5 p / esemény

(pl. ifjúsági, egyházi, civil, politikai szervezetek; önkéntesség)

 1. Sportkörökön és hagyományőrző tevékenységeken való aktív részvétel: 5 p / foglalkozás
 1. SZÓBELI INTERJÚ (max 20 pont kapható)

 

Letölthető dokumentum