„A főnek kell művelnie a szívet” (Bolyai János)

A Bolyai János Szakkollégium a temesvári magyar egyetemi hallgatók szellemi központja,
mely sokkal többet nyújt, mint egy egyszerű bennlakás. A kollégium olyan szakmai és
közéleti képzési programot biztosít a bennlakó diákok és a külsős tagok számára, mely
kiegészíti az egyetemi tanulmányokat és olyan tudással, kompetenciákkal ruházza fel a részt
vevő diákokat, amelyek elengedhetetlenek a modern világban: közigazgatási ismeret,
vállalatvezetés, közösségépítés. A kollégium valódi közösségi élmény és szerves része a
temesvári magyarság kulturális életének.

Felvételi

A Bolyai János Szakkollégium bentlakóira vonatkozó felvételi pontrendszere

A szakkollégiumi felvételi pontrendszeren alapul. A felvétel során a jelentkezők összesen 100 pontot érhetnek el, a pontozás 3 fő területre oszlik.

1. Tanulmányi eredményekre legfeljebb 50 pont kapható:

 • Érettségi átlagra maximum 30 pont jár, az érettségi átlaggal arányosan (10-es átlag 30 pont, 6-os átlag 0 pont). A szakkolégiumi felvételire jelentkező diák számára nem kötelező a magyar nyelv- és irodalom érettségi. A bizottság a jelentkező magyar nyelvtudását az interjú alapján fogja értékelni.
 • Megyei olimpiászon vagy egyenrangú tantárgyversenyen elért helyezés esetén +5 pont szerezhető, vagy
 • Országos olimpiászon vagy egyenrangú tantárgyversenyen elért helyezés vagy dicséret esetén + 10 pont szerezhető, vagy
 • Nemzetközi olimpiászon elért helyezés vagy dicséret esetén 40 pont jár az érettségi átlag helyett.
 • Középfokú nyelvvizsga (B2) esetén +5 pont szerezhető, vagy
 • Felsőfokú nyelvvizsga esetén (C1, C2) +10 pont szerezhető.
 • Több nyelvvizsga esetén a fentebbi pontok fele jár, a tanulmányi eredményekre szerzett pontok azonban nem haladhatják meg az 50 pontot.

2. Iskolán kívüli tevékenységekre legfeljebb 20 pont kapható (a részvételt/tevékenységet igazoló okmányt az adott tevékenységet szervező intézmény/szervezet állítja ki):

 • Fakultatív képzések esetén +5 pont szerezhető.
 • Diákszervezetekben legalább 2 évig való aktív részvétel esetén +5 pont kapható. Az erről szóló igazolást a szervezetnek otthont adó tanintézmény igazgatója kell kiállítsa.
 • Megyei sportversenyeken elért eredmények esetén +5 pont szerezhető.
 • Országos sportversenyeken elért eredményekért +10 pont szerezhető.
 • Legalább 3 évig folytatott népművészeti tevékenység esetén +5 pont jár.
 • Önkéntesség vagy szociális munka esetén +5 pont jár.

3. A fennmaradó 30 pontot a jelentkező egy szóbeli interjú során szerezheti meg.

Letölthető dokumentum